بازرگانی چوب و روکش بحرینی

فهرست

نوار لبه چوبی

نوار لبه چوب طبیعی

نوار لبه چوب طبیعی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم ؟ در بسیاری از محصولات و سازه هایی که از چوب و یا مشتقات چوبی ساخته میشود در هنگام برشکاری چوب و یا صفحات چوبی، مقطع برش ایجاد میشود که عموما محل برش از نظر ظاهری کیفیت سطح را ندارد. به طور کلی برای پوشاندن لبه کار یا محل برش، دو راهکار وجود دارد. راه اول اینکه دو لبه قطعات برش را به صورت “فارسی بر” یا همان زاویه 45 درجه برشکاری میکنند و در هنگام اتصال این لبه ها بر روی همدیگر همپوشانی داشته و محل برش پوشیده میشود. اما بسیاری از اوقات امکان برش 45 درجه وجود ندارد و اینکه اجرای آن بسیار سخت است. در چنین مواردی از “نوار لبه” برای پوشاندن محل برش استفاده میشود.

با توجه به نوع روکش استفاده شده بر روی صفحات، نوار لبه های متفاوتی متناسب با همان گونه چوبی روکش به کار میرود. البته در بازار ایران بیشتر انواع نوار لبه چوب اش، بلوط، راش، روسی، ساپلی (آکاژو) گردو و ملچ بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد